Skip to main content

Wat is de Digital Operational Resilience Act (DORA) en wat betekent dit voor jou?

Als reactie op de groeiende digitale afhankelijkheid van bedrijven en de toenemende dreiging van cyberaanvallen en datalekken, heeft de Europese Unie de Digital Operational Resilience Act (DORA) in het leven geroepen. Dit baanbrekende initiatief vormt het eerste Europese kader voor het waarborgen van de digitale operationele weerbaarheid van financiële instellingen, een cruciale stap in het beschermen van de stabiliteit van de financiële markten en het vertrouwen van consumenten.

DORA bevat een uitgebreide reeks vereisten gericht op verschillende aspecten van ICT-beheer, verdeeld over vijf kernthema's:

 1. Cyberdreigingen en kwetsbaarheden: Informatie-uitwisseling
  De verordening beschrijft hoe en onder welke voorwaarden informatie over cyberdreigingen tussen organisaties kan worden uitgewisseld.
 2. Beheer van IT-uitbestedingen en toezicht op derde aanbieders
  Er worden specifieke eisen gesteld aan het beheer van IT-uitbestedingen, inclusief risicomanagement en contractuele bepalingen. Bovendien zullen aanbieders van cruciale IT-diensten worden onderworpen aan Europees toezicht.
 3. Incidentbeheer en dreigingsmanagement in de ICT
  Organisaties moeten in staat zijn om ICT-gerelateerde incidenten en cyberdreigingen te managen, classificeren en adequaat af te handelen. Daarnaast moeten toezichthouders actief op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van kritieke IT-incidenten.
 4. Risicobeheer in de digitale omgeving
  Bedrijven moeten over een gedegen raamwerk beschikken voor het beheer van ICT-risico's, inclusief de detectie, mitigatie en documentatie van deze risico's. Dit omvat ook het uitvoeren van jaarlijkse risicobeoordelingen en het opzetten van een proces voor bedrijfscontinuïteit.
 5. Testen van digitale veerkracht en beveiliging
  Financiële instellingen moeten een programma hebben voor het testen van hun digitale weerbaarheid, waarbij risicogebaseerde tests worden uitgevoerd op IT-systemen die cruciale functies ondersteunen. Dit omvat het opvolgen van bevindingen en het uitvoeren van tests zoals vulnerability scans en penetratietesten.

Krachtbron Legal Power staat klaar om financiële instellingen te ondersteunen bij het begrijpen en implementeren van deze vereisten. Onze expertise stelt ons in staat om complexe regelgeving te verbinden met bestaande compliance-structuren, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gericht advies en een soepele overgang naar digitale operationele veerkracht en compliance.

Meer artikelen
  0
  Shares