Skip to main content

Acantus: de laatste ontwikkelingen

Woningcorporaties hebben te maken met een uitdaging bij het verrekenen van kosten voor warmte-koudeopslag (WKO) installaties, dit na verschillende gerechtelijke uitspraken. Een recente uitspraak lijkt weer wat duidelijkheid te geven.

Het begon allemaal met een rechtszaak tussen woningcorporatie Acantus en een huurder in Groningen, die bezwaar maakte tegen de berekende onderhouds- en kapitaalskosten voor een WKO-installatie. In de zaak botsten bepalingen uit het huurrecht en de Warmtewet. Uiteindelijk oordeelde de Hoge Raad dat het huurrecht voorrang moest krijgen.

Sindsdien worstelen woningcorporaties met de vraag wat wel en niet toegestaan is met betrekking tot het in rekening brengen van de kosten voor een WKO-installatie. 

Nieuwe uitspraak

In een recente zaak over vastrecht voor een WKO-installatie tussen partijen is geconcludeerd dat het Acantus-arrest niet van toepassing was omdat elke rechtpersoon drager is van eigen rechten en plichten.

Hoewel deze uitspraak enige verduidelijking biedt, blijft er nog steeds onzekerheid bestaan in de juridische wereld, waar meningen sterk uiteenlopen. Daarom is het essentieel om nauwlettend te blijven volgen wat er gebeurt, iets waar Krachtbron gespecialiseerd in is. Wij staan immers altijd klaar voor onze klanten.

Het is duidelijk dat deze kwestie nog niet is afgerond en verdere juridische ontwikkelingen worden verwacht.

Krachtbron en Acantus

De Acantusproblematiek toont de complexiteit aan binnen het contracteringsproces. Krachtbron Legal Power biedt niet alleen deskundig advies en praktische oplossingen, maar fungeert ook als strategische, no-nonse, partner voor bedrijven die te maken hebben met soortgelijke juridische vraagstukken. Ons team van ervaren juridische experts staat klaar om bedrijven te helpen bij het opstellen van waterdichte contracten en het managen van complexe projecten.

Meer artikelen
    0
    Shares