Skip to main content

Voor wie wij het doen

Verduurzamers

Krachtbron werkt voor alle bedrijven, (publiekrechtelijke) instellingen, gemeenten en alle andere partijen die bezig zijn met of bijdragen aan verduurzaming van Nederland. Op wat voor manier dan ook. Van start-up en scale-up tot de gevestigde orde in energie, handel en industrie.

De energiebranche

Wij werken in de gehele keten, voor ontwikkelaars en beleggers, voor bouwers en financiers en installateurs, voor exploitanten, energieleveranciers en netbeheerders, tot leveranciers van installaties en onderdelen en de afnemers van energie. 

Warmte, wind, zon en e-mobility

Wij zijn betrokken bij de dagelijkse business en projecten van warmteleveranciers, waaronder het realiseren en exploiteren van warmte koude opslag (wko) installaties en (stads)warmtenetten. Krachtbron is thuis in E-mobility en kent de juridische ins en outs van laadoplossingen voor de electrificering van het Nederlandse wagenpark. Krachtbron staat energiebedrijven en energietraders met raad en daad bij in contractering en vraagstukken omtrent trading en finance. 

Financiële dienstverleners

Verduurzaming moet gefinancierd worden. Wij helpen financiële instellingen met onze specialistische compliance kennis en expertise, onder andere op het gebied van MiFID, EMIR, MADII/MAR.