Skip to main content

Privacy (GDPR)/DORA/NIS2

In de snel evoluerende wereld van gereguleerde markten waaronder energietransitie en finance (zie kopje Legal & Compliance in finance/trading), speelt data privacy een essentiële rol. Waarom eigenlijk?

1. Bescherming van persoonlijke gegevens: In een wereld waarin slimme meters, IoT-apparaten en geavanceerde energiebeheersystemen de norm zijn geworden, worden enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens verzameld. Het waarborgen van de privacy van individuen is van het grootste belang.

2. Vertrouwen opbouwen: Het succes van de energietransitie vereist het vertrouwen van zowel consumenten als bedrijven. Een robuust data privacybeleid bouwt dat vertrouwen op door te laten zien dat gegevens veilig worden beheerd en beschermd.

3. Naleving van wetgeving: Er zijn strikte regelgevingen en normen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens reguleren. Naleving van deze wetten is niet alleen verplicht maar ook noodzakelijk om boetes en juridische problemen te voorkomen.

4. Veiligheid tegen cyberdreigingen: Energieinfrastructuur en ook financiële structuren zijn een aantrekkelijk doelwit voor cyberaanvallen. Een solide data privacybeleid is een belangrijke verdedigingslinie tegen deze bedreigingen.

5. Stimulering van innovatie: Een goed uitgevoerd data privacybeleid zorgt ervoor dat bedrijven en onderzoeksinstanties vertrouwen hebben in het delen van gegevens voor onderzoek en ontwikkeling, wat innovatie bevordert.

6. Bescherming van bedrijfsreputatie: Datalekken en inbreuken op de privacy kunnen leiden tot schadelijke publiciteit en reputatieschade voor bedrijven. Een sterke data privacyaanpak helpt dit te voorkomen.

7. Groei van slimme technologie: De energietransitie en de wereld van de finance wordt aangedreven door slimme technologieën en gegevensanalyse. Het beschermen van de privacy van gebruikers moedigt de adoptie van deze technologieën aan.

8. Toekomstige kansen: Data is de brandstof van de toekomst. Het leggen van een sterke nadruk op data privacy opent de deur naar nieuwe zakelijke kansen en partnerships.

Kortom, data privacy is de hoeksteen van een succesvolle en ethische energietransitie en financiële structuren. Het waarborgt niet alleen de privacy van individuen, maar bevordert ook het vertrouwen, de naleving van regelgeving, en de groei van innovatie in de energie- en financiële sector, en draagt daarmee bij aan een duurzame en veilige toekomst.

De Digital Operational Resilience Act, of DORA, is een verordening van de Europese Unie die een bindend, alomvattend raamwerk voor risicobeheer op het gebied van informatie- en communicatietechnologie creëert voor de financiële sector in de EU. Het doel van de verordening is om de IT-regelgeving voor de sector te harmoniseren en de digitale weerbaarheid verder te versterken. DORA is een aanvulling op bestaande data/privacy wetgeving en NIS2.

DORA bestaat uit een pakket maatregelen om de digitale operationele weerbaarheid van alle spelers op financiële markten te versterken.

NIS2 (Network and Information Systems Directive 2), DORA en een sterk data privacybeleid (GDPR) zijn nauw met elkaar verbonden. NIS2 beschermt digitale dienstverleners tegen cyberaanvallen. Data privacy is cruciaal om persoonlijke gegevens in deze diensten te beveiligen. NIS2 vereist naleving van beveiligingsnormen. Een data privacybeleid helpt organisaties aan deze eisen te voldoen. NIS2 bevordert 'privacy by design', wat data privacybeleid integreert in de ontwerpfase van systemen. NIS2 vereist incidentresponsplannen, waarbij een data privacybeleid aangeeft hoe gegevensincidenten worden afgehandeld. Zowel NIS2 als data privacy richten zich op gegevensbescherming, waardoor ze elkaar versterken.

De integratie van NIS2, DORA en GDPR vormt de basis voor een veilig en compliant digitaal landschap in de EU.

Krachtbron kan u helpen met al uw GDPR, DORA en NIS2 vraagstukken.